อีกกี่เจน กว่าคนไทยจะหายจน? หลุดกับดักยากจนข้ามรุ่น ด้วยการศึกษาเสมอภาค

อีกกี่เจน กว่าคนไทยจะหายจน? หลุดกับดักยากจนข้ามรุ่น ด้วยการศึกษาเสมอภาค

สำรวจปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมพาไปค้นหาคำตอบว่าหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ผ่านภาคีเครือข่ายของกสศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถพาประเทศไทยหลุดกับดักความยากจนที่ไม่รู้จบนี้ได้อย่างไร?