ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ

”ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ นักเรียนยากจนพิเศษ”

”ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ นักเรียนยากจนพิเศษ”

บริจาค

แต่ความยากไร้ของนักเรียนยากจนพิเศษ ทําให้ไม่ได้ทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าหรืออดมื้อเช้าในทุกๆ วัน โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เลยว่าการที่ตนเองไม่ได้รับประทานอาหารในตอนเช้านั้น ทําให้ตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วย
บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
วิธีลดหย่อนภาษีและออกใบเสร็จ

แคมเปญมื้อนี้พี่เลี้ยง

หนึ่งในโครงการระดมความร่วมมือพัฒนาระบบอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

ทุกการบริจาคของคุณจะช่วยให้เด็กๆได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าตามโภชนาการตลอดปีการศึกษา 2563 เบื้องต้นจะส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียน 1,000 คนแรกที่อยู่ในภาวะวิกฤตก่อนขยายผลต่อไป

เปลี่ยนมื้อ “อด”
ให้เป็นมื้อ “อิ่ม”
ทุกคำสั่งซื้อผ่านร้าน

เมนูพิเศษจาก
GREYHOUND CAFE
สมทบทุนมื้อเช้า
ให้นักเรียนยากจนพิเศษ

ซื้อไข่ไก่ ทุก 1 แพ็ค
(แพ็ค 10 ฟอง)
ช่วยมอบโอกาส
ให้กับน้องๆที่ ขาดแคลน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
บริจาควันนี้
สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วิธีลดหย่อนภาษีและออกใบเสร็จ

Back To Top