คำถามยอดฮิต “บริจาคกับ กสศ.”

วิธีการรับหลักฐานการบริจาคแบ่งตามช่องทางการบริจาค 3 ช่องทางดังนี้

ผ่านเว็บไซต์ กสศ.

www.eef.or.th
Credit Card / Debit Card

• ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
• ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email ทันที
หลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

Credit Card / Debit Card

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ
e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

Credit Card / Debit Card

• เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นรูปภาพหรือรูปถ่าย เช่น รูปถ่ายใบเสร็จการโอนเงินจากตู้ ATMหรือรูปภาพหน้าจอในกรณีที่ทำธุรกรรมออนไลน์
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email
ภายใน 3 วันทำการ

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผ่านเว็บไซต์ ปันบุญ

www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon
Credit Card / Debit Card

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation
ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่
กรมสรรพากรอัตโนมัติ

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องนำส่งหลักฐานบริจาคเพราะธนาคารจะส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Donation เข้าสรรพากรโดยตรง

สามารถตรวจสอบข้อมูลหลังทำการบริจาคแล้ว 2 วัน ได้ที่ www.rd.go.th

Credit Card / Debit Card

• ชำระเงินผ่านRabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
• ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ระบุที่อยู่ในเว็บไซต์ปันบุญ

บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผ่านการโอนเข้าบัญชี กสศ.

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า