คำถามยอดฮิต “บริจาคกับ กสศ.”

วิธีการรับหลักฐานการบริจาคแบ่งตามช่องทางการบริจาค 3 ช่องทางดังนี้

ผ่านเว็บไซต์ กสศ.

www.eef.or.th
Credit Card / Debit Card

• ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
• ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email ทันที
หลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

Credit Card / Debit Card

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ
e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

Credit Card / Debit Card

• เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นรูปภาพหรือรูปถ่าย เช่น รูปถ่ายใบเสร็จการโอนเงินจากตู้ ATMหรือรูปภาพหน้าจอในกรณีที่ทำธุรกรรมออนไลน์
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จผ่าน Email
ภายใน 3 วันทำการ

สามารถนำใบเสร็จยื่นสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษีได้เลย

บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผ่านเว็บไซต์ ปันบุญ

www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon
Credit Card / Debit Card

บริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation
ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่
กรมสรรพากรอัตโนมัติ

การลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องนำส่งหลักฐานบริจาคเพราะธนาคารจะส่งข้อมูลผ่านระบบ E-Donation เข้าสรรพากรโดยตรง

สามารถตรวจสอบข้อมูลหลังทำการบริจาคแล้ว 2 วัน ได้ที่ www.rd.go.th

Credit Card / Debit Card

• ชำระเงินผ่านRabbit LINE Pay / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต VISA, Master Card
• ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน

การลดหย่อนภาษี

ได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ระบุที่อยู่ในเว็บไซต์ปันบุญ

บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ผ่านการโอนเข้าบัญชี กสศ.

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
บริจาควันนี้ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2