‘สตางค์’ วรพล ปานเพ็ง l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

‘สตางค์’ วรพล ปานเพ็ง l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

กิจกรรมนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

นายวรพล ปานเพ็ง (สตางค์) นักศึกษาทุนรุ่นที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ป.ตรี)

สู้ฝัน…บนทางช้างเผือก Be Bold , Be Brave , Be Bright กล้า เก่ง แกร่ง