‘นิ้ง’ เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

‘นิ้ง’ เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล l YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

กิจกรรมนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ YOUTH TALK ก่อร่างสร้างฝัน

นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล (นิ้ง) นักศึกษาทุนรุ่นที่ 3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ป.ตรี)

สู้ฝัน…บนทางช้างเผือก Be Bold , Be Brave , Be Bright กล้า เก่ง แกร่ง