“เส้นทางสู่ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ การศึกษาที่ยืดหยุ่น ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ” ครั้งที่ 1

“เส้นทางสู่ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ การศึกษาที่ยืดหยุ่น ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ” ครั้งที่ 1

กิจกรรม Workshop “เส้นทางสู่ 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ การศึกษาที่ยืดหยุ่น ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ” ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และ 29-30 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ