“คุณครูผู้ให้ คุณครูผู้เสียสละ”

“คุณครูผู้ให้ คุณครูผู้เสียสละ”

เรื่องราวสุดประทับใจของคุณครูวิชุดา จันทร์พราหมณ์ และเหล่าคุณครูโรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร คุณครูผู้เสียสละ ก้าวเข้ามาเป็นคุณครูกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้สร้างทักษะอาชีพต่อยอดความยั่งยืน​ในอนาคตให้กับเด็กๆ จากเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา