โชคดีที่มีครู EP.6 “การบริหารจัดการเงิน​ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด​”

โชคดีที่มีครู EP.6 “การบริหารจัดการเงิน​ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด​”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญคุณครูทั่วประเทศ รับชมรายการ โชคดีที่มีครู ตอนที่ 6 “การส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส” ดำเนินรายการโดย “ต๊ะ” พิภู พุ่มแก้วกล้า

พบกับเรื่องราวอันน่าประทับใจของ​ คุณครูนักพัฒนา​ จาก รร.ตะดอบวิทยา ที่นำเงินทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาสร้างกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืน​

ต่อด้วยความน่ารักของเหล่าแม่พิมพ์แห่ง รร.วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สานฝันอาชีพติดตัวให้กับเด็กๆ

และโครงการอาหารกลางวันที่ต่อยอดจากเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำให้เด็กๆ รร.มัธยมหนองเขียด จ.ขอนแก่น นั้นอิ่มท้อง

ปิดท้ายด้วยการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในช่วงครูถามเราตอบ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2