เติมโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เติมโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ประเทศไทยมีผู้บกพร่องทางร่างกาย มากกว่า 500,000 คน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา จะดีแค่ไหนถ้าสถาบันการศึกษาให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพบุคคลเหล่านี้ ให้มีสมรรถนะและความสามารถ เท่าเทียมกับแรงงานคุณภาพฝีมือดี ไปดูกันว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เขาทำได้อย่างไร?