ปาฐกถาพิเศษ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. ในพิธี MOU ระหว่าง กสศ. กับ ธนาคารโลก

ปาฐกถาพิเศษ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. ในพิธี MOU ระหว่าง กสศ. กับ ธนาคารโลก