สถานศึกษาเป็น “ทัพใหญ่” ช่วยเหลือนักศึกษาหลุดพ้นความยากจน

สถานศึกษาเป็น “ทัพใหญ่” ช่วยเหลือนักศึกษาหลุดพ้นความยากจน

น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานกรรมการบริหาร กสศ.

กสศ. เปรียบสถานศึกษาเป็น “ทัพใหญ่” ช่วยเหลือนักศึกษาหลุดพ้นวงจรความยากจน ต้องการเห็นน้องๆ เมื่อหลุดพ้นวงจรแห่งความยากไปแล้ว จะหวนกลับมาช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ควันหลงน่าสนใจจากเวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563” สถานศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 โรงแรมเซนทรา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  เกิดประเด็นการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่จะทำอย่างไรให้เด็กๆเหล่านี้หลุดพ้นจากความยากลำบาก  โดยมีสถานศึกษาเองนับเป็นกลไกสำคัญที่สุดจะคอยประคองดูแลอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนลูกหลาน 

น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวถึงแนวนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเปรียบ กสศ. เหมือน “ทัพหน้า” ในการสำรวจและค้นหาเด็กและเยาวชนตัวจริงที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ เมื่อกสศ.ค้นพบแล้ว จึงกลับมาคิดรูปแบบการช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเป็น “ทัพใหญ่” ในการเข้ามาช่วยเหลือผ่านการจัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆ ได้หลุดพ้นวงจรแห่งความยากจน ด้วยการมีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ซึ่งสิ่งสำคัญที่อยากฝากเตือนให้น้องๆ จงจำไว้ว่า ความยั่งยืนในการหลุดพ้นวงจรแห่งความยากจน คือ การมีอาชีพ เพราะแม้ไม่มีนายจ้าง หรือ เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ แต่สามารถพึ่งตนเองได้จากอาชีพที่มีติดตัว

“อยากให้สถาบันการศึกษาที่ได้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้ามาช่วยตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุผ่านการจัดการเรียนการสอนให้น้องๆ ได้รู้จักคิดประดิษฐ์นวัตกรรมแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เช่น นวัตกรรมแอร์แบ็คคาดเอวให้กับคนแก่มีระบบอัตโนมัติเหมือนถุงลมนิรภัยรถยนต์ หากคนแก่เกิดหกล้ม แอร์แบ็ค จะทำงานพองตัวป้องกันคนแก่ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอยากเห็นนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆ” รองประธานกรรมการบริหาร กสศ. กล่าว

น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวว่าอยากให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนเรื่อง วิธีการวางแผนบริหารการเงินการออมด้วย เพื่อไว้เป็นหลักประกันความเสี่ยง หากเมื่อนักเรียนทุนเรียนจบและมีงานทำไปแล้ว บังเอิญต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส  COVID-19 อาจต้องตกงาน แต่หากมีเงินออม ย่อมสามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นไปได้

“สิ่งสำคัญที่อยากฝากให้น้องๆ ได้คิดภายหลังเรียนจบมีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด แต่ต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดีต่างหาก เพราะทุนการศึกษา กสศ. ไม่ได้ต้องการให้ทุนเพียงอย่างเดียว แต่กสศ.ต้องการเห็นน้องๆ เมื่อหลุดพ้นวงจรแห่งความยากไปแล้ว จะหวนกลับมาช่วยเหลือสังคม เพราะยังมีน้องๆ อีกหลายแสนคนที่รอคอยความช่วยเหลือ นี่ต่างหากคือแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย”​รองประธานกรรมการบริหาร กสศ. กล่าว

 

ร่วมสร้างโอกาสไปกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค