‘ยวนใจ’ เส้นสายบนงานฝีมือที่บ่งบอกถึง ‘ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว’

‘ยวนใจ’ เส้นสายบนงานฝีมือที่บ่งบอกถึง ‘ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว’

‘ยวนใจ’
ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า Tote Bag และ กระเป๋า Cross Body จากผ้าทอไท-ยวน
ราคา: ใบใหญ่ 695 บาท ใบเล็ก 395 บาท แพ็คคู่ (ใบใหญ่+ใบเล็ก) 999 บาท
โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ร่วมพัฒนาโดย โรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand บางละมุง ชลบุรี

‘ผ้ายวน’ เป็นหัตถกรรมที่อยู่ในวิถีดำรงชีวิตของชาวไท-ยวน ในพื้นที่อำเภอสี่คิ้วมาเกือบ 200 ปี ในฐานะเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่เฉพาะวันสำคัญต่าง ๆ โดยเอกลักษณ์ของผ้ายวน คือความงามของผืนผ้าที่ถักทอเป็นลวดลายเปี่ยมสีสัน ด้วยเส้นสายรูปทรงและพื้นผิวซึ่งช่วยขับเน้นแสงเงาให้ปรากฏชัด ให้ความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่แตกกระจาย

“3 ส่วนสำคัญของผ้ายวน คือการผสานไว้ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ ประสบการณ์ฝีมือที่สั่งสม และการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย งานฝีมือของชาวไท-ยวน จึงงามอย่างปราณีต แฝงด้วยรายละเอียด และคงทนผ่านกาลเวลายาวนาน”

‘ครูนิ่ม’ ณัฐธยาน์ ทมิฬทร โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 เล่าคุณสมบัติของ ‘ผ้ายวน’ อันเป็นต้นทางแรงบันดาลใจของน้องนักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม ฯ ในโครงการ พัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดย กสศ. SEA(ประเทศไทย) และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเป๋า Tote Bag และ กระเป๋า Cross Body ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand โดยมีผ้าทอไท-ยวนเป็นวัตถุดิบหลัก

“ชุมชนโนนกุ่มมีงานหัตถกรรมทอผ้าที่โดดเด่น โรงเรียนจึงนำกระบวนการทอผ้าบรรจุเป็นหลักสูตร บูรณาการเป็นวิชาวัฒนธรรมไท-ยวนร่วมกับทุกกลุ่มสาระ เพราะเราเชื่อในรากท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง เป็นต้นทุนที่เด็ก ๆ สามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแง่มุมในฐานะองค์ความรู้เฉพาะทาง หรือจะต่อยอดเป็นอาชีพก็ไปได้ทันทีไม่ต้องปูพื้นนาน

“เราได้โอกาสดีที่เข้าร่วมโครงการกับ SEA และ กสศ. มีพี่ ๆ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเข้ามาร่วมคิดร่วมทำ เอามุมมองความคิดที่ทันสมัยมาถ่ายทอด ทำให้ทักษะฝีมือของเด็กบ้านโดนกุ่มได้รับการเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์

“สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ ในทุกขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะพี่ ๆ เข้ามาจุดประกาย เราไม่เคยเห็นเด็ก ๆ ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ลงมือทำมากขนาดนี้ เขาช่วยกันคลำหาขั้นตอน สังเกต จดบันทึก ตั้งแต่หาวัตถุดิบ ผลิต ตกแต่ง ไปจนถึงนับยอดสั่งซื้อ แพ็คสินค้า และออกไปส่งของ ทุกขั้นตอนเด็ก ๆ เลือกสรรกันเอง ทำด้วยตัวเอง และช่วยเหลือเติมเต็มให้กันตลอดเวลา ดังนั้นการจะถือว่าเสร็จสิ้นผลงานแต่ละชิ้น เขาจะไม่นับตอนผลิตเสร็จ แต่คือเมื่อสามารถส่งผลิตภัณฑ์จากต้นทางไปถึงปลายทางได้สำเร็จแล้ว ถึงตอนนั้นเด็ก ๆ ถึงจะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขและความภูมิใจในผลงานร่วมกัน”

ครูนิ่มทิ้งท้ายว่าชื่อแบรนด์ ‘ยวนใจ’ เป็นชื่อที่เด็ก ๆ ช่วยกันคิดขึ้น โดยมี ‘ยวน’ เป็นคำหลักเพื่อแสดงถึงรากที่มาของผลิตภัณฑ์ ต่อด้วยคำว่า ‘ไจ’ ที่มาจาก ‘ไจด้าย’ อันหมายถึงการร่วมกันทำงานด้วยหัวใจ เช่นเดียวกับเส้นด้ายแต่ละไจซึ่งถักทอร้อยรวมเป็นผืนผ้า เป็นลวดลายจากงานฝีมือที่จะคงอยู่ไปอีกนานเท่านาน

กสศ. และ SEA(ประเทศไทย) ชวนคุณส่งต่อไม่สิ้นสุดในเทศกาลปีใหม่ 2566 กับแคมเปญ ‘ให้โอกาสเป็นของขวัญ’ ด้วยงานคราฟต์ที่ประสานความประณีตเข้ากับดีไซน์ทันสมัยอย่างลงตัว จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคและเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ Equity Partnership’s School Network

ความร่วมมือของคุณ สามารถเปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค**ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า**

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2