โรงเรียนวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดห้องเรียนพิเศษ ซ่อมเสริมความรู้ถดถอย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โรงเรียนวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดห้องเรียนพิเศษ ซ่อมเสริมความรู้ถดถอย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)​ เป็นอีกโรงเรียนที่มองเห็นถึงปัญหาความรู้ถดถอยจากการเรียนรู้ช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา พร้อมเริ่มวางแนวทางรับมือเพื่อไม่ให้ผลกระทบบานปลายจนสร้างความเสียหายในระยะยาวต่อไป

เริ่มตั้งแต่การประเมินความรู้ของเด็กแต่ละคน พร้อมสอนซ้ำในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ ก่อนจะเดินหน้าสอนบทเรียนต่อไป​ อีกด้านหนึ่งยังเปิดห้องเรียนพิเศษให้เด็กๆ ที่ยังเรียนตามเพื่อนไม่ทันได้กลับเข้ามาซ่อมเสริมความรู้จนพร้อมที่จะออกไปเรียนกับเพื่อนๆ  ทั้งหมดเป็นความพยามที่ต้องการให้เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพของตัวเอง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดวงภัทร สุนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด เล่าให้ฟังว่า จากที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยมีมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น   “สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้ได้คิดมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น   เด็กสามารถนำไปใช้ระหว่างเรียนออนไลน์หรือออนแฮนด์ เป็นประโยชน์มากกับพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตัวเอง”​

Learning Box ที่ปรับตามตัวชี้วัด
การสอนที่เน้น Acitve Learning ตามกลุ่มสาระวิชา

โควิดรอบแรกคุณครูเองก็ได้ปรับรูปแบบการสอน  มาเป็นแบบออนแฮนด์ที่เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  พอมาโควิดรอบที่สองต้องปิดเรียนทั้งเทอม เด็กเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้ว รู้จักค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  โดยผู้ปกครองคอยมีส่วนร่วมอำนวยความสะดวก ร่วมกับการใช้กล่องเรียนรู้ หรือ Learning Box

“สำหรับ Learning Box จะออกแบบให้เข้ากับการเรียนออนแฮนด์ เดือนหนึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ วิชากลุ่มสาระหลัก 5 วิชา และอีกส่วนเป็น STEAM Design Process  ที่นักเรียนจะนำอุปกรณ์มาทำกิจกรรมใบงาน  โดยดัดแปลงจากต้นแบบของทางสตาร์ฟิช  ซึ่งจะเน้นประเมินสมรรถนะ แต่ของเราจะพะยายามประเมินทั้งสมรรถนะและตัวชี้วัด ขณะที่กระบวนการเรียนรู้ก็ปรับให้เป็นแบบ Active Learning ตามกลุ่มสาระวิชา ให้เด็กวิเคราะห์แก้ปัญหา 

“คุณครูจะออกแบบการเรียนโดยดูตัวชี้วัดว่าจะเน้นตัวไหนก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเข้าร่วมโครงการ TSQP  ทำให้ได้รับการโค้ช  ช่วยให้การสอนเข้าที่เข้าทางมากขึ้น รวมทั้งมี PLC ที่เข้มแข็ง  คุณครูทุกคนก็กระตือรือร้น  ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ทำให้ภาพรวมดีขึ้น”

สอนซ้ำช่วงเปิดเทอม
ประเมินความพร้อมก่อนเดินหน้า

โรงเรียนวัดละมุดมีนักเรียนประมาณ 140 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2  ถึง ป.6 ช่วงล็อกดาวน์เปิดสอนออนแฮนด์เป็นหลักและเป็นสอนออนไลน์ระดับชั้น ป.4-6  พร้อมทั้งมีคิวอาร์โค้ดให้เข้าไปดูคลิปเสริมจากที่เรียนออนแฮนด์  นักเรียนที่มีความพร้อมสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ พูดคุยซักถามกับคุณครูได้ ซึ่งคุณครูจะนัดหมายล่วงหน้าว่าวันไหนจะเรียนวิชาอะไร ช่วงเวลาไหน โดยคำนึงถึงความสะดวกของนักเรียน

แต่สุดท้ายการเรียนออนแฮนด์หรือออนไลน์ก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่พบว่ามีปัญหาเรื่องความรู้ถดถอย ทำให้เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ คุณครูจะต้องทบทวนความรู้เดิม  ก่อนที่จะเดินหน้าสอนเรื่องต่อไป  

“ช่วงเปิดเทอมจะสอนซ้ำเดิมก่อน แล้วค่อยดูว่าจะเริ่มไปข้างหน้าไหวหรือไม่ โดยให้อิสระคุณครูแต่ละห้องเป็นผู้ประเมินว่าเด็กเรียนรู้ตามตัวชี้วัดได้ไหม ตัวไหนที่สำคัญก็ต้องสอนให้ได้ก่อน ต้องช้อนกลับมาให้ได้ ก่อนที่จะไปบทเรียนต่อไป

“สำหรับเด็กที่ยังเดินไปข้างหน้าไม่ได้  ก็จะแยกให้มาเรียนห้องเรียนพิเศษ  ซึ่งไม่ได้บอกเขาว่าที่แยกออกมาเพราะอะไร แต่จะบอกว่าเป็นเพราะต้องจำกัดจำนวนนักเรียนเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงโควิด  อย่าง ป.3 มี 25 คน ก็แยก 6 คนออกมาสอนต่างหาก เพราะหากเรียนรวมกันกับเพื่อนคนอื่น ก็อาจจะดึงกัน ไม่ได้เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็นของเด็กแต่ละคน

“ห้องที่เปิดเพิ่มขึ้นมา  พี่จะเป็นคนรับผิดชอบสอนเอง​ ไม่ให้กระทบกับงานของคุณครูที่เขามีตารางสอนอยู่แล้ว  เน้นไปที่วิชาภาษาไทยก่อน ให้เขาเริ่มอ่านออก ตอนนี้อ่านได้นิดหน่อยก็ดีใจแล้ว ดีกว่าไปเรียนร่วมกับเพื่อคนอื่นแล้วทำอะไรไม่ได้เลย เราต้องไม่ปล่อย ต้องทำให้เด็กทุกคนเดินไปข้างหน้าได้ ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เขามีค่ากับเราทุกคน มีวิธีไหนที่ทำได้ก็ต้องทำ พอถึงวันหนี่งที่เขาเริ่มรู้เรื่อง  ก็จะสามารถกลับไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ได้ต่อไป”  ผอ.ดวงภัทรกล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า