24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-05

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-05