24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-03

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-03