24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-02

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-02