24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-01

24-ครูรักษ์ถิ่น-ม.กาฬสิน-01