ครูรัก(ษ์)ถิ่น พัฒนาครูตามบริบทพื้นที่

ครูรัก(ษ์)ถิ่น พัฒนาครูตามบริบทพื้นที่

ครูรัก(ษ์)ถิ่น ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญสำหรับการพัฒนาครูในระบบปิด ด้วยการลงไปค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกเด็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีความยากลำบาก แต่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นอยากเป็นครู มาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะตามบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อออกไปเป็นครูที่มีความพร้อมสำหรับพื้นที่นั้นๆ ควบคู่ไปกับการฝึกฝนให้ครูที่จบออกมาต้องสามารถเป็นนักพัฒนาชุมชน ไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียว​

ชมพู่-จุฑารัตน์ กิ่งนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 1 เล่าให้ฟังว่า หลังเรียนจบจะกลับไปบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่บ้านเกิด 

ชมพู่-จุฑารัตน์ กิ่งนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“ตอนเด็กๆ หลังคุณแม่เสียก็มีคุณป้าคอยดูแล และได้คุณครูที่โรงเรียนช่วยดูแลหนูมาเป็นอย่างดี ช่วยหาทุนการศึกษาให้ ช่วยดูแลทุกอย่าง โอกาสที่ได้รับในตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูตั้งใจอยากเป็นครู เพื่อส่งต่อโอกาสนี้ไปให้กับเด็กๆ คนอื่นต่อไป”​

แต่เส้นทางสู่ความเป็นครูก็ไม่ได้ง่าย เพราะฐานะทางบ้านที่ไม่ดีนัก ทำให้ชมพู่คิดว่าอาจต้องหยุดเรียน หรือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย จนกระทั่งมีประกาศรับสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  ซึ่งได้ทั้งทุนเรียน ค่าใช้จ่าย และยังได้กลับมาบรรจุเป็นครูที่บ้านเกิดด้วย ​

กระบวนการค้นหา คัดกรอง เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมเป็นครู

กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอน ตั้งแต่การสอบสัมภาษณ์ การเข้าค่ายเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและไม่เคยรู้มาก่อนว่า การสอนเด็กปฐมวัยมีรายละเอียดมากมาย การมาเข้าค่ายยิ่งทำให้มั่นใจว่าตัวเองอยากเป็นครูมากขึ้น 

“ก่อนที่จะเริ่มเรียน อาจารย์ให้พวกหนูแต่ละคนไปลงพื้นที่ชุมชนของตัวเอง ไปพูดคุยกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คุณครูที่โรงเรียนที่พวกหนูจะไปบรรจุ​ เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อน เช่น ในพื้นที่มีปัญหาอะไร จะได้นำไปวางแนวทางแก้ปัญหาต่อไป”

เพิ่มช่องทางเข้าถึงการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล

ปัญหาที่พบก็คือเรื่องการขาดสื่อการเรียนการสอน เด็กๆ ส่วนใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายาย พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีคนช่วยสอนการบ้าน เด็กๆ ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะคิดว่าเรียนจบไปก็ต้องกลับมาทำไร่ ทำสวนอยู่ดี 

เบื้องต้นจึงคิดว่า ถ้ากลับไปเป็นครูก็จะช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยนำสิ่งของรอบตัวที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ รวมทั้งพยายามหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับเด็กๆ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเข้าถึงการศึกษา เพราะข้อมูลทุกวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือครูเล่าให้ฟังเท่านั้น อีกทั้งช่วงโควิด-19 การเรียนออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางการเรียนรู้ หากทำให้เด็กเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ตาม

“ตอนนี้ก็พยายามตั้งใจเรียนเพื่อเก็บความรู้ประสบการณ์ไปสอนเด็กให้ได้มากที่สุด อย่างที่ผ่านมาได้เรียนทั้งการเรียนการสอนแบบวอล์ดอฟ (Waldorf) มอนเตสซอรี (Montessori) ที่มีประโยชน์มาก สามารถนำไปปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนของเด็กๆ ต่อไปในอนาคตได้ สิ่งที่สำคัญคือ การที่เด็กต้องได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจ ไม่ต้องถูกบังคับให้เรียน มองย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็ก เราก็ไม่อยากให้ใครมาบังคับเรา หนูตั้งใจว่าจะสอนเด็กโดยเน้นไปที่ความสนใจของเขา เพราะหากเขาสนใจก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้น อยากมาโรงเรียน และสนุกไปกับการเรียน”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2