บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_06

บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_06