บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_02

บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_02