บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_01

บันทึกอาสากสศ-สัญญาณผ่านแอพ_01