สำรวจ Sandbox โรงเรียนบ้านหนองกุลา เปิดเรียนออนไซต์อย่างปลอดภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูความรู้ถดถอย

สำรวจ Sandbox โรงเรียนบ้านหนองกุลา เปิดเรียนออนไซต์อย่างปลอดภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูความรู้ถดถอย

การเรียน “ออนไลน์” และ “ออนแฮนด์” ช่วงหยุดล็อคดาวน์หลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของความรู้ถดถอย ระเบียบวินัย ตลอดจนพฤติกรรมการเข้าสังคม

ปัญหานี้ถือโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายพยายามหาทางแก้ไขในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดยังคงคงกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ และมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่อาจเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าปัญหานี้จะลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่

กลัวเด็กไม่ได้ “เรียนรู้” มากกว่ากลัว “โควิด”

โรงเรียนบ้านหนองกุลา จ.พิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนที่เผชิญกับสภาพปัญหาดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทั้งผู้บริหาร คุณครูและฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้พร้อมใจกันเข้ามาช่วยกันวางแผนการทำงานจนเกิดเป็น Sandbox ทดลองเปิดเรียนออนไซต์อีกครั้งเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของเด็ก ๆ  

“โควิดก็กลัวแต่กลัวเด็กไม่เกิดการเรียนรู้มากกว่า เพราะโควิดเรายังมีมาตรการป้องกันได้ แต่จากช่วงปิดเรียนเทอมหนึ่งเด็กต้องไปเรียนออนไลน์ทั้งเทอม พอกลับมาเปิดเรียนเราพบเด็กความรู้ถดถอยไปมาก เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะเล่นเกมเยอะ ดื้อ เด็กป. 1 ป.2. ยังสะกดคำไม่ได้  ไม่อยากเรียนรู้ พอเทอมสองเปิดได้สักพักก็ต้องมาปิดใหม่อีกรอบเพราะพื้นที่ห่างออกไปสัก 4 กิโลเมตรพบผู้ติดเชื้อ แต่ทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ายังสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้และจะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนมากกว่าการปิดโรงเรียนอีกครั้ง

โจทย์ใหญ่ คือสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นความปลอดภัย

ดร.วรรณรักษ์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุลา อธิบายว่า ทางจังหวัดส่งต่อให้การตัดสินใจเปิดปิดโรงเรียนเป็นเรื่องของทางพื้นที่ ซึ่งบางโรงเรียนก็ปิดเพราะไม่อยากไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยไม่อยากให้ลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเพราะกว่าจะเสี่ยงติดเชื้อกลับไป ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโรงเรียนสามารถวางแผนการจัดการเปิดเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ แต่เรื่องใหญ่คือการต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เขามั่นมั่นใจ

”​ลึก ๆ แล้วผู้ปกครองเขาก็อยากให้ลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน แต่ยังมีความรู้สึกกลัวเพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงจัดแซนด์บอกซ์เปิดโรงเรียนให้เด็กกลับมาเรียนออนไซต์อย่างปลอดภัย เริ่มจากการวางแผนที่ได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุข รพสต.ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนมีคุณหมอมาร่วมประชุมกับทั้งกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู  จนออกมาเป็นมาตรการที่มีความเข้มแข็งพอจะเปิดเรียนได้อีกครั้ง ทั้งมาตรการคัดกรองประเมินความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนปลอดภัย”

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมวางมาตรการปฏิบัติเคร่งครัด

ที่สำคัญคือบุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนกัน 100%  เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีด 99% แล้ว ขณะที่ห้องเรียนก็ปรับขนาดมาเป็นห้องเรียนที่มีเด็กไม่เกิน 25 คนต่อห้องเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกทางวิชาการตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ปลอดภัยต่อการจัดห้องเรียนตามมาตรการระยะห่างทางสังคม   ต่างจากโรงเรียนอื่นที่เขามีนักเรียนห้องละ 30-40 คน

การจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องก็จะจัดตามมาตรการความปลอดภัย มีการเฝ้าระวัง ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือ รักษาระยะห่างในการเรียน ซึ่งทั้งหมดมีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขมาร่วมออกให้คำแนะนำจึงมั่นใจได้ว่าจะเกิดความปลอดภัยกับเด็ก ๆ

วางแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน  ปิดเฝ้าระวังเฉพาะห้องเรียนที่พบความเสี่ยง

นอกจากนี้ยังมาตรการที่กำหนดไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ครอบคลุมไปถึงกรณีที่พบนักเรียนที่มีความเสี่ยงก็จะให้ไปตรวจหาเชื้อในทันที หากผลออกมาไม่ติดเชื้อก็ยังให้นักเรียนห้องนั้น ๆ หยุดเรียน 2 สัปดาห์ไปเฝ้าติดตามอาการ เมื่อครบกำหนดก็จะตรวจเชื้อ ATK อีกครั้งก่อนจะกลับมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องปิดเรียนทั้งโรงเรียน

“ความสำเร็จของมาตรการนี้อยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ช่วยกันสอดส่องดูแลกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจของทุกฝ่าย เช่นคนในครอบครัวมีใครเสี่ยงก็จะคอยรายงานในกรุ๊ปไลน์ที่จะมีทั้งครูผู้บริหาร กรรมการสถารศึกษา ที่คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาคอยให้ความช่วยเหลือ หากเจอเคสไหนมีความเสี่ยงผู้ปกครองก็จะมารับเด็กกลับบ้านได้ในระยะเวลาไม่เกิน  2 ชม.ทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว”​

ติดตามสอนเสริมเด็กที่ไม่ได้มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียน

ผอ.วรรณลักษณ์ มองว่า ปัจจัยการทำงานที่ยากที่สุดคือการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพราะบางคนถูกทำให้เกิดความกลัวในช่วงแรก ๆ พอเกิดการระบาดในพื้นที่อื่นก็กลัวไม่อยากพาลูกเข้ามาเรียน หรือเห็นโรงเรียนอื่นเขามีคำสั่งปิดเรียน ก็ให้ลูกหยุดเรียนอยู่กับบ้านบ้าง ทั้งที่สถานการณ์และบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกัน  ผลสุดท้ายการหยุดอยู่บ้านนาน ๆ ก็ที่จะยิ่งทำให้สถานการณ์การเรียนรู้ถดถอยรุนแรงมากขึ้นทางโรงเรียนก็ต้องคอยไปชี้แจงกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความมั่นใจและพาบุตรหลานกลับมาเรียน

แต่ในกรณีที่ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ทิ้ง แต่ยังมีมาตรการสอนเสริมทั้งออนไลน์และออนแฮนด์ให้ใบงานกลับไปทำที่บ้านเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการเรียนรู้

ทั้งหมดเป็นความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ไม่รู้ว่าจะลากยาวต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่  

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2