15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-05

15-นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19-05