‘ตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UVC’ นวัตกรรมจากนักศึกษาทุน พัฒนาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม

‘ตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UVC’ นวัตกรรมจากนักศึกษาทุน พัฒนาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม

“ในสถานการณ์ที่บุคลากรด่านหน้าต้องทำงานแข่งกับเวลา อุปกรณ์หลายอย่างมีค่อนข้างจำกัด บางอย่างต้องใช้ซ้ำ เราเลยคิดกันว่าอยากพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ อยากช่วยเจ้าหน้าที่ให้ทำงานกันได้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น” 

‘ปอ’ จิณัฐตา มีนิล พูดถึงความเป็นมาของนวัตกกรรมชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะตัวแทนเพื่อนกลุ่มนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบไปด้วย ศิรภัส ถวายนิล, ปารีณา พิณทอง, ธีร์ธวัช แจ่มใส, ณัฐวุฒิ เกตุพร, เสฏฐพงศ์ วงษ์ไชโย และรวิพร ฉ่ำสกุล 

ตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ถูกพัฒนาขึ้นจากเครื่องมือกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นในรองเท้า ที่ทางทีมน้อง ๆ นักศึกษาทุนสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปีก่อน 

“ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ต่างกัน เราตั้งใจพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ตรงกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น แต่กว่าจะทำได้ก็ต้องช่วยกันสังเกต หาข้อมูลจากการทำงานของแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ปรึกษาอาจารย์ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งการใช้รังสีและความร้อนที่ถูกต้องในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือชุด PPE ได้

‘ความสำเร็จที่แท้ของนวัตกรรมคือศักยภาพบนเวทีใช้งานจริง’

ปออธิบายว่า ทีมได้เริ่มพัฒนาตู้ฆ่าเชื้อตั้งแต่ยังเรียนกันในชั้น ปวส.1 ช่วงต้นปี 63 โดยเก็บข้อมูลอย่างละเอียด และส่งเข้าร่วมประกวดในรายการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รอที่จะไปแข่งขันระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

อย่างไรก็ตาม รางวัลกลับไม่ใช่เป้าหมาย เพราะหลังประกวดกลับมา น้อง ๆ ในทีมก็ยิ่งช่วยกันมองหาข้อบกพร่อง ตั้งใจจะพัฒนาให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์พร้อมใช้หน้างานจริงที่สุด 

“จากงานประกวด มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นประโยชน์ สนับสนุนให้พวกเราพัฒนาต่อ ก็คิดกันว่าจะทำยังไงให้เครื่องมือลงตัวมากกว่านี้ เป็นช่วงเดียวกับที่ทีมงานขึ้น ปวส.2 มีการแยกย้ายกันไปฝึกงาน ทั้งโรงไฟฟ้า บริษัทต่างชาติ และโรงงานเครื่องมือแพทย์ ต่างคนจึงกลับมาเจอกันพร้อมประสบการณ์เข้มข้น และนำมาช่วยกันปรับปรุงเครื่องมือจนสมบูรณ์ขึ้น 

“จากตู้ที่หนักมาก เราก็ทำให้น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น จากช่องสำหรับอบฆ่าเชื้อฝั่งเดียว เราก็เพิ่มพื้นที่ให้ทำงานพร้อมกันได้สองฝั่ง เพื่อประหยัดเวลา แล้วพัฒนาเรื่องการตั้งเวลาจากตัวจับเวลาในโรงไฟฟ้า”

‘ทุนที่ช่วยให้ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพภายใน’

ตัวแทนกลุ่มเพื่อนนักศึกษาทุน เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กล่าวถึงความสำคัญของการเป็น ‘นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ ว่า ตนเองและเพื่อน ๆ ก็เหมือนกับนักศึกษาทุนอีกหลายคน ที่ก่อนได้รับทุนต้องผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากในการมองหาลู่ทางเรียนต่อ เพราะแม้ว่าต่างคนต่างมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แต่ด้วยความไม่พร้อมของครอบครัว บางคนก็เกือบจะต้องหยุดอนาคตทางการศึกษาไปแล้ว จนเมื่อพบว่ามีทุนที่ช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ กระทั่งจบการศึกษา ทั้งยังเป็นสาขาวิชาที่นำมาประกอบอาชีพได้ตรงตามความสนใจ ชีวิตหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไป

“ทุนทำให้พวกเราได้เรียนต่อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่คือปัจจัยสำคัญที่แต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ สิ่งประดิษฐ์ที่พวกเราร่วมกันพัฒนาขึ้นถือว่าเป็นความภูมิใจเริ่มต้น โดยแต่ละคนได้เอาความรู้จากการเรียน การฝึกปฏิบัติในวิทยาลัย ไปจนถึงโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองในสถานประกอบการจริงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

“การได้ฝึกงาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ ๆ พนักงานหลายฝ่ายหลายหน้าที่ ซึ่งเขามีประสบการณ์ทำงานจริง สามารถแนะนำถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องวัสดุ เทคนิค ขั้นตอน ความทนทานของเครื่อง และช่วยจำลองภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง ทั้งหมดนั้นคือส่วนผสมให้พวกเรานำมาปรับปรุงเครื่องจนเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ และได้นำมาทดลองใช้กับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในวิทยาลัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง ก่อนที่หลังจากนี้พวกเราจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า