ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน สถานศึกษาที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการศึกษาให้ลูกหลานด้วยตัวเอง

ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน สถานศึกษาที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการศึกษาให้ลูกหลานด้วยตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย :  เด็กในชุมชนที่ไม่ต้องการเดินทางไปเรียนไกลบ้าน และอยากเรียนหลักสูตรการศึกษาที่อิงกับวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่

สลายปมในและนอกระบบตอบโจทย์ชีวิตจริงเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
-เด็กได้อยู่ใกล้ครอบครัว ไม่ต้องไปเรียนที่ไกลๆ ชาวบ้านก็ได้เรียนรู้ร่วมกัน กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน-เน้นเรื่อง“ศาสตร์ของชุมชน” บ้านห้วยพ่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือ ป่าไม้ แหล่งน้ำและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
 
-ถ้าเรียนเก่งเด็กต้องเก่งทั้งห้อง ถ้าไม่เก่งก็ขอให้เป็นคนดี 1 มีจิตใจเป็นสาธารณะ 2 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่3 รู้จักทำงานเป็นทีม 4 ช่วยเหลือกันและกัน
-ครูเปิดพื้นที่ให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าที่จะถาม กล้าที่จะเรียน กล้าที่จะศึกษา เพื่อให้เด็กมีหลักคิด

ลองนึกภาพตาม…ก่อนจะมี “ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน” จังหวัดน่าน ซึ่งมีนิยามต่อท้ายว่า “โรงเรียนชุมชน” นั้น การศึกษาของเด็กๆที่นี่เป็นแบบไหน

ก่อนปี พ.ศ. 2556 ที่นี่ไม่มีโรงเรียน ทำให้เด็กๆ ต้องออกไปเรียนที่โรงเรียนประจำซึ่งห่างออกไปสองร้อยกิโลเมตร กว่าจะได้กลับบ้านทีก็ช่วงปิดเทอม พวกเขายังเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ อายุ 7 ขวบกันเท่านั้นเอง  จากนั้นคนในชุมชนคิดว่าไม่ได้การละ เด็กต้องได้อยู่กับครอบครัวสิ วันหนึ่งพวกเขาได้มีโอกาสเจอกับคณะอาจารย์จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  (เครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองของ กสศ. ที่นำแนวคิดสนามพลังบวกมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ) ที่ขอให้ชุมชนช่วยเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้าง 

คำถามนี้เปลี่ยนแปลงที่นี่ไปโดยสิ้นเชิง…การหันกลับมาทบทวนเรื่องทุนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้คำตอบว่า  “ชุมชนเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากเลย มีป่า มีน้ำ มีความมั่นคงทางอาหาร มีวัฒนธรรม”  กลายเป็นที่มาของหลักสูตรที่เรียกว่า “มรดกห้วยพ่าน”  ซึ่งนำมาบูรณาการเข้ากับทุกวิชาที่ สพฐ. กำหนดขึ้นมาได้หมด ที่สำคัญ…. “เรามีห้องเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งยึดเด็กเป็นหลัก เด็กเราชอบเรื่องอะไร เราจะเอาเรื่องนั้นเข้ามาสอน”

หลังจากนั้นเด็กที่นี่ก็ไม่ต้องจากบ้านไปเรียนที่ไหนไกลๆ อีกเลย

ผู้ใหญ่สมบูรณ์ ใจปิง 
จุดเริ่มต้นที่ไม่ง่าย

แรงบันดาลใจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนนี้ เกิดขึ้นจากสมัยก่อนลูกชายของผมไม่มีที่เรียนหนังสือ และถูกส่งไปเรียนที่จังหวัดน่าน ซึ่งห่างจากหมู่บ้านเกือบ 200 กิโลเมตร  มีความยากลำบากมากในการเดินทางเพราะไม่มีรถ จึงมีความคิดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น อยากให้เด็กๆ ในชุมชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ  หากไม่มีศูนย์การเรียนแห่งนี้ ชุมชนห้วยพ่านก็มีโอกาสล่มสลายได้สูง เพราะเด็กต้องออกไปเรียนข้างนอกแล้วก็จะไม่กลับมา ดังนั้นการเปิดศูนย์การเรียน นี้จะทำให้ดึงเด็กกลับมาในชุมชนได้  เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 

การสร้างโรงเรียนช่วงแรกยอมรับว่าเหนื่อยและยากลำบาก เพราะผมเองก็จบแค่ ป.6  กว่าจะสร้างเสร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ตั้งใจจะทำให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนที่ยั่งยืนและเติมเต็มให้กับชุมชน

หลักสูตรการศึกษาที่อิงกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ อย่างภาคเหนือเป็นพื้นที่หมู่บ้านบนดอยที่ขาดโอกาส เป็นพื้นที่ห่างไกล บางส่วนพ่อแม่ทำงานต่างจังหวัด ให้ลูกอยู่กับย่ากับยาย ไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ บางครั้งก็ได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้าง บางครั้งมีเงินส่งบ้างไม่ส่งบ้าง เด็กไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปเรียน 

ผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้ชุมชน ซึ่งได้แก่ เรื่อง ดิน น้ำ ป่า วัฒนธรรมและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ทุกคนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่แท้จริง โดยศึกษาจากป่าในชุมชนหนึ่งหมื่นกว่าไร่  เริ่มต้นจากการหาจุดร่วมของชุมชนให้เจอ แต่ทุกวันนี้กลับค่อยๆเลือนหายไปจากชุมชน สาเหตุหนึ่งเพราะเด็กถูกผลักดันให้ไปอยู่ในระบบการศึกษา คือใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้าน  

จุดเด่นของแต่ละชุมชนมีความหลากหลายมาก  ศูนย์การเรียนสามารถนำจุดเด่นเหล่านี้มาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เขาได้ซึมซับและเรียนรู้ร่วมกับชุมชน สิ่งเหล่านี้จะไม่หายไป ถ้าเราไม่เอาเรื่องใกล้ตัวชุมชนเข้ามาไว้ในการศึกษา ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะหายไป 

จุดเด่นของศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ผมมองว่าเป็นเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่อิงกับวัฒนธรรมและธรรมชาติเพราะชุมชนมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตร เช่น จำนวนปลาอิงกับคณิตศาสตร์อย่างไร วิถีชีวิตไปตรงกับหลักสูตรด้านไหนเราก็นำมาประยุกต์ใช้ เรียกว่าปรับนิเวศในชุมชนให้เข้ากับระบบการศึกษา 

เป้าหมายคือต้องเติมเต็มให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคม ซึ่งคำว่า “อยากเรียน” กับ “ต้องการจะเรียน” มีความหมายต่างกัน อยากเรียนคือเรียนให้จบแล้วไปทำอาชีพต่อ แต่ต้องการจะเรียนคือการศึกษาเรื่องต่างๆ ให้ถ่องแท้ว่าแก่นของเรื่องนั้นเป็นอย่างไร 

การศึกษาทางเลือก : หนทางที่ทุกคนต้องร่วมมือกันสร้าง

การศึกษาทางเลือกทำให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนและสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ เด็กทุกคนมีโอกาสอยู่ใกล้กับครอบครัว คนในชุมชนก็ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ผมยกตัวอย่างกรณีเด็กบางคนที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด บางครั้งลำพังแต่อยู่กับญาติอาจจะคุยกันไม่ได้ อย่างน้อยมีพี่น้องคนในชุมชนช่วยกันแนะแนว ศูนย์การเรียนของเราคือให้ชุมชนเข้ามาช่วยเรื่องการศึกษาของเด็ก 

ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าระบบการศึกษาที่เด็กเรียนอยู่ เด็กอยู่กับพ่อแม่ไม่กี่ชั่วโมง ก็เอามาฝากครู มอบภาระให้ครูเป็นคนดูแล แต่การศึกษาทางเลือกที่เราทำอยู่ ทุกคนในชุมชนมีส่วนที่จะต้องช่วยกันดูแล ต้องช่วยกันรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย 

นอกจากนี้ผมอยากเห็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้งมีหลักประกันที่มั่นคงชัดเจนให้กับระบบการศึกษาทางเลือก ไม่ว่าจะเรื่องเงินสนับสนุน หรืออื่นๆ เพราะหากในอนาคตผมต้องวางมือก็ต้องมีคนพร้อมจะสานต่อ เพื่อไม่ให้ชุมชนต้องล่มสลายไป

ความท้าทายมีมากพอสมควร เพราะถูกมองว่าศูนย์การเรียนไม่สามารถพัฒนาเด็กได้ คือยังไม่ได้รับการยอมรับ อุปสรรคต่อมาก็คืองบประมาณสนับสนุน ผมคุยกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและคนในชุมชนว่า วิธีการบริหารจัดการเพื่อที่จะหาทุนให้กับศูนย์การเรียน    คือเราจะหักเงินจากคนที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนประมาณ 5-10% เพื่อนำเงินมาพัฒนาศูนย์การเรียน 

ในขณะเดียวกันก็อยากให้ศูนย์การเรียนขึ้นตรงกับหน่วยงานของรัฐส่วนใดส่วนหนึ่ง อยากให้ช่วยสนับสนุนงบรายหัวให้กับเด็กบ้าง  แท้จริงเด็กที่เรียนกับศูนย์การเรียนก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งนั้น อย่างน้อยก็ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา ตอนนี้ผมก็ยังต้องพึ่งภาคเอกชนเป็นบางส่วน ผมมองว่าในวันข้างหน้าถ้าไม่มีภาคเอกชนจะทำให้ศูนย์การเรียนมีปัญหามาก

โรงเรียนชุมชนไซส์เล็กกับภารกิจยิ่งใหญ่

สำหรับพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนสำคัญมาก จริงๆที่ไหนก็สามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพได้ อยู่ที่การบริหารจัดการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทให้มากที่สุด ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าเขามีวิชาอะไรให้มาสอน ทำเป็นหลักสูตร  ความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือชุมชนกับโรงเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียว ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ชุมชนได้ประโยชน์จากโรงเรียน โรงเรียนก็ได้ประโยชน์จากชุมชนด้วย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า