Kodomo Shokudos โรงอาหารเพื่อเด็กผู้หิวโหยในญี่ปุ่น

Kodomo Shokudos โรงอาหารเพื่อเด็กผู้หิวโหยในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก แต่ผลการสำรวจภาวะความยากจนของประชากรในแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้กลับพบว่า ประมาณ 1 ใน 7 ของเด็กญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในภาวะยากจน ติดอันดับหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราเด็กยากจนสูงที่สุดในโลก

จนเป็นที่มาให้กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งจับมือร่วมกันก่อตั้ง “Kodomo Shokudos” โรงอาหารแจกฟรีแก่เด็กๆ และจัดจำหน่ายอาหารราคาถูกให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีการเปิดเผยล่าสุดพบว่า 16% ของเด็กญี่ปุ่นมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน ที่ไม่เพียงขาดแคลนรายได้ในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการแคลนอาหารที่ทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะอดอยากอีกด้วย

ปัญหาดังกล่าวได้จุดประกายให้กลุ่มอาสาสมัครเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นก่อนตั้งโครงการริเริ่มที่เรียกว่า Kodomo Shokudos (Children’s Cafeterias) หรือ โรงอาหารสำหรับเด็กเมื่อ 8 ปีที่แล้วในย่านที่อยู่อาศัยของคนยากจน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความหิวโหยนี้

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ปัจจุบัน Kodomo Shokudos มีโรงอาหารอยู่ถึง 3,700 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยทางโรงอาหารจะทำหน้าที่เป็นคลังที่คอยจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยและหลักโภชนาการฟรีให้แก่เด็ก ตลอดจนขายในราคาถูกให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชุน

Masami Inotsume ประธานกลุ่ม Kids’ Mirai Project องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) แกนนำในการก่อตั้งโครงการ Kodomo Shokudos นี้ กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของโครงการมีขึ้นหลังจากที่เห็นว่า มีเด็กญี่ปุ่นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งในเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียว ที่มีเด็ก 1 ใน 10 ทุกข์ทรมานจากความยากจน ไม่สามารถกินจนอิ่ม และมีแม่อีกหลายคนต้องยอมอดอาหารเพื่อให้ลูกได้มีกิน 

“โรงอาหารของเรามีขึ้น เพราะต้องการที่จะเห็นเด็กที่กำลังโตเหล่านี้มีอาหารกินที่สมบูรณ์และสมวัย” Inotsume กล่าว ก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า โครงการได้จัดสรรอาหารให้แก่ผู้ที่ต้องการโดยมีทั้งแบบเปิดให้สาธารณชนทั่วไปและมุ่งแจกเฉพาะกลุ่ม

ในจำนวนโรงอาหารของโครงการที่มีอยู่ทั่วญี่ปุ่น บางแห่งก็จะมีตารางและกำหนดการแจกจำหน่ายอาหารให้กับสาธารณะชนทั่วไปอย่างชัดเจน ขณะที่บางแห่งก็เปิดแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้น ซี่งรวมถึงกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อไปแจกอาหารให้กับคนในชุมชน 

ตัวอย่างเช่น อาสาสมัครของโครงการ Kodomo Shokudos ในกรุงโตเกียว จะรวมตัวกันสัปดาห์ละครั้งในย่านชินจูกุ เพื่อจัดเตรียมอาหารจากวัตถุดิบที่ได้รับบริจาคมา ก่อนบรรจุใส่กล่องอย่างดีแล้วนำไปมอบให้กับคนในชุมชนที่ต้องการอาหารเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ราว 45 คน โดยทั้งหมดล้วนเป็นครอบครัวที่ประสบกับภาวะยากลำบากทางเศรษฐกิจ

บรรดาอาสาสมัครในโครงการนี้ต่างหวังว่า กิจกรรมของโครงการจะช่วยสร้างความตระหนักในประเด็นเด็กยากจนในญี่ปุ่น ที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวเติบโตไปมากแค่ไหนก็ตาม อีกทั้งรัฐบาลแทบจะไม่เคยมีการหารือเพื่อปัญหานี้อย่างจริงจังมาก่อน จนกระทั่งในปี 2019 ที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของญี่ปุ่นประกาศว่าจะดำเนินการสำรวจเด็กยากจนในประเทศในปีงบประมาณ 2020 หลังจากที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า สถานการณ์ของเด็กยากจนจะยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากปัญหาวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ โครงการโรงอาหารเพื่อเด็กนี้ดำเนินการภายใต้เงินบริจาคสนับสนุนจากองค์กรเอ็นจีโอและประชาชนทั่วไปเท่านั้น ซึ่งทางผู้ก่อตั้งคาดหวังว่าจะสามารถเดินหน้าทำและแจกจ่ายอาหารให้แก่ครอบครัวและเด็กยากจนในญี่ปุ่นได้ทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น

 

ที่มา : Coping with child poverty in Japan

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2