98_ประกาศราคากลาง_โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center