92_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการออกแบบและผลิต Clip Video เพื่อสื่อสารถึงการขาดแคลนทุนทรัพย์