8.ข้อสังเกตของการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

8.ข้อสังเกตของการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน