คนรุ่นใหม่! ชมรมบัณฑิตศึกษา วิศวะจุฬาฯ ฟันเฟืองร่วมสร้างอนาคต ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

คนรุ่นใหม่! ชมรมบัณฑิตศึกษา วิศวะจุฬาฯ ฟันเฟืองร่วมสร้างอนาคต ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังเป็นปัญหาใหญ่ สอดรับผลผลสำรวจจัดเก็บข้อมูลของ OECD ผ่านการทดสอบ PISA ซึ่งพบความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยในหลายส่วน โดยปัจจัยสำคัญมาจากเรื่องฐานะความยากจนที่เป็นอุปสรรคและมีเด็กเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษาราว 2 ล้านคน

การที่สังคมตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆ กลุ่มนี้ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค เป็นแนวทางที่ต้องได้รับพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมให้ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างอนาคตให้เด็กกลุ่มนี้กลับมาพึ่งพาตัวเองและเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

คล้ายกับกลุ่มคนเล็กๆอย่าง ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือเด็กที่ต้องการโอกาสในแต่ละพื้นที่

ภาสุวิช ภัสสร ประธานชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าให้ฟังว่า
ทางชมรมบัณฑิตศึกษาฯ เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษา ดังจะเห็นว่าที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้ได้เรี่ยไรเงินเพื่อมาช่วยเหลือน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“ถ้าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตน้องๆ ดีขึ้น กลายเป็นบุคลากรที่เป็นพลังของประเทศต่อไป พอดีได้รู้จัก กสศ. เพราะมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแนะนำมาว่ามีองค์กรนี้อยู่ เข้าไปช่วยเหลือเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงมองว่าเป็นองค์กรที่ดีสร้างโอกาสการศึกษาให้กับเด็กๆ” ภาสุวิชกล่าว

ในนามของชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับกสศ.ผ่านโครงการ ‘ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ’ ชวนคนไทย บริจาคช่วยเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เพราะยังมีเด็กจำนวนมากรอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทุกเงินบริจาคยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยทุกท่านสามารถเข้าไปที่  www.eef.or.th/donate หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขที่ บช. 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

ไม่ต่างจาก นภสร นารอด สมาชิกชมรมบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวว่า ในปีที่แล้วทางชมรมฯได้พาสมาชิก อาสาสมัครกว่า 40 คน เดินทางไปช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ช่วยปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมสอนให้ความรู้เด็กๆ ในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม รวมทั้งไปช่วยสร้างโรงเพาะชำให้เขาปลูกผักกินเป็นอาหารกลางวันทดแทนรายจ่ายได้

“ถ้าเด็กได้รับการช่วยเหลือมีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อเขาก็จะมีโอกาสมากขึ้น ได้ไปซื้อหนังสือเพิ่มเติม ไปหาความรู้เพิ่มเติม ไปหาทักษะเพิ่มเติม เรียนภาษาที่สองที่สาม ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ต่างจากคนกรุงเทพฯ ที่ปัจจุบันพ่อแม่บางครอบครัวส่งลูกเรียนพิเศษกันตั้งแต่อนุบาล เด็กที่มีฐานะยากจนหากได้เงินตรงนี้ไปก็จะเป็นประโยชน์” นภสรกล่าว

ภาสุวิช ภัสสร ประธานชมรม และ นภสร นารอด สมาชิกชมรม
ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2