บริจาคได้อย่างมันใจ เพราะข้อมูลที่แม่นยำด้วย iSEE

บริจาคได้อย่างมั่นใจ เพราะข้อมูลที่แม่นยำด้วย iSEE

บริจาคได้อย่างมั่นใจ เพราะข้อมูลที่แม่นยำด้วย iSEE.iSEE ตัวช่วยสำคัญของผู้บริจาค กสศ.ชวนคุณรู้จักกับระบบ isee หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้บริจาคทุกคนมั่นใจ ว่าเงินบริจาค จะไปถึงเด็กๆ ได้อย่างถูกคน ตรงสภาพปัญหาที่แท้จริง และสามารถติดตามผลลัพธ์ความช่วยเหลือได้เป็นรายคน กสศ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE เพื่อเป็นเครื่องมือในการมองเห็นและติดตามข้อมูลสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยสามารถชี้เป้าหมาย เด็กยากจน ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ? แสดงผลได้ทั้งระดับ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน จนถึงรายบุคคล มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกคน เพราะลงพื้นที่ค้นหา คัดกรองโดยครูกว่า 4 แสนคน จากสังกัด สพฐ. ตชด.และอปท. ชี้เป้าหมายการช่วยเหลือ แม่นย้ำ รู้ความต้องการกลุ่มเป้าหมายตรงจุด มีระบบติดตาม สามารถรายงานผลรายคนจนจบการศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า ทุกความช่วยเหลือของคุณจะไม่สูญเปล่า มุ่งไปสู่เด็กและเยาวชนที่เดือดร้อน และสามารถแก้ปัญหาได้จริงร่วมบริจาคกับกสศ.ได้ที่ www.eef.or.th/donate หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขที่ บช. 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”#ISEE#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง#มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ#กสศ

Posted by กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา on Thursday, 19 December 2019

iSEE ตัวช่วยสำคัญของผู้บริจาค

กสศ.ชวนคุณรู้จักกับระบบ isee หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ผู้บริจาคทุกคนมั่นใจ ว่าเงินบริจาค จะไปถึงเด็กๆ ได้อย่างถูกคน ตรงสภาพปัญหาที่แท้จริงและสามารถติดตามผลลัพธ์ความช่วยเหลือได้เป็นรายคน

กสศ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือiSEE เพื่อเป็นเครื่องมือในการมองเห็นและติดตามข้อมูลสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยสามารถชี้เป้าหมาย เด็กยากจน ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่ที่ไหนในประเทศไทย?

แสดงผลได้ทั้งระดับ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน จนถึงรายบุคคล มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกคน เพราะลงพื้นที่ค้นหา คัดกรองโดยครูกว่า 4 แสนคน ชี้เป้าหมายการช่วยเหลือ แม่นย้ำ รู้ความต้องการกลุ่มเป้าหมายตรงจุด มีระบบติดตาม สามารถรายงานผลรายคนจนจบการศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า ทุกความช่วยเหลือของคุณจะไม่สูญเปล่า มุ่งไปสู่เด็กและเยาวชนที่เดือดร้อน และสามารถแก้ปัญหาได้จริง

Back To Top