ทุนเสมอภาค ช่วยรักษาอาการป่วยจนหายกลับมาเรียน 100%

ทุนเสมอภาค ช่วยรักษาอาการป่วยจนหายกลับมาเรียน 100%

ทุนเสมอภาค ช่วยค่ารักษา “น้องปิ่น”
จนสามารถกลับมาเรียนได้  100%

ก่อนหน้านี้ น้องปิ่น-ด.ญ.นันทินี ชาวอินเอก นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านสามหลัง จ.เชียงใหม่ ต้องขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่สบายด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวง ทำให้คุณยายต้องคอยพาไปหาหมอ โดยเฉพาะช่วงที่มีอาการหนักตัวบวมต้องเข้าโรงพยาบาล 3-4 วันครั้ง 

ทว่า ด้วยสภาพสถานะทางบ้านที่ไม่ดีนัก พ่อแม่น้องปิ่นต้องออกไปทำงานในต่างพื้นที่ เหลือแต่คุณยายที่ทำหน้าที่คอยดูแล เลี้ยงดู รับส่งไปโรงเรียนรวมทั้งพาไปหาหมอเวลาเจ็บไข้​ซึ่งมีค่าใช้ในการ​ต้องเดินทางไปหาหมอในแต่ละครั้ง ​ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางช่วงที่ไม่มีเงินก็ไม่สามารถเดินทางไปหาหมอได้จนอาการกลับมาแย่ลงอีก

จนกระทั่งในช่วงหลังที่น้องปิ่นเริ่มได้รับทุนจากโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข หรือ ทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พอจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางไปหาหมอได้เป็นอย่างดี

 

มีความสุขกับการได้กลับมาโรงเรียน

ครูสายทอง อินไผ่ จากโรงเรียนบ้านสามหลัง เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ยังไม่ได้ทุน น้องปิ่นก็ต้องอยู่กับยายแบบตามมีตามเกิด  ช่วงที่ป่วยหนักจนต้องหยุดอยู่บ้านครูก็มาเยี่ยม มีการช่วยด้วยการระดมเงินจากครูมามอบให้บ้าง ส่งข้าว ส่งนมให้น้องปิ่นบ้าง  จนได้ทุนเสมอภาคก็พอจะได้มีเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้ใช้ไปหาหมอ จนเริ่มหายป่วยกลับมาเรียนหนังสือได้ปกติ

 “พอหายป่วยน้องปิ่นก็อยากกลับมาเรียนหนังสือเพราะจะได้เรียนตามเพื่อนให้ทันในช่วงที่หยุดไปนาน เราจะเห็นน้องปิ่นตั้งใจเรียนเวลาเรียน มีความสุขกับการมาโรงเรียนเพราะเขาไม่เหงา ได้เล่นกับเพื่อน ได้เข้าห้องเรียน ได้ทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ครูก็จะระวังไม่ให้ออกแดด คอยดูแลให้ทำกิจกรรมที่อยู่ในร่ม​เพื่อจะได้ไม่กระทบกับปัญหาสุขภาพ”  

 

หากไม่ได้ทุนเสมอภาค
อาจะทำให้ต้องหลุดจากระบบการศึกษา

ครูสายทอง มองว่า ทุนที่ได้รับจาก กสศ. จึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมากกับน้องปิ่นช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำให้กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติอีกครั้ง 

หากไม่ได้ทุนนี้ก็อาจทำให้น้องปิ่นต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย จะเห็นว่าหลังจากได้ทุนอัตราการมาเรียนของน้องปิ่นดีขึ้นจาก 28.57 % ขยับขึ้นมาเป็น 84.31% และ 100% ในสองเทอมหลังสุด

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2