รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเปิดทางให้เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษามากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าเปิดทางให้เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษามากขึ้น

ที่มาภาพ : unsplash – Yustinus Tjiuwanda

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเครื่องปฎิรูประบบการศึกษาของประเทศ ตั้งเป้าเปิดทางให้เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของแดนอาทิตย์อุทัยเพิ่มมากขึ้น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของญี่ปุ่น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศเพื่อให้เข้าถึงเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ทำให้เด็กๆ เหล่านี้มีโอกาสในการเรียนหนังสือที่เท่าเทียมกับเด็กญี่ปุ่นทุกๆ คน 

นอกจากนี้ โอกาสดังกล่าวยังถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นในหมู่คนต่างชาติ ซึ่งทางรัฐสภาญี่ปุ่นได้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนการสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว พร้อมตั้งเป้าพิจารณาทบทวนแผนการเรียนดังกล่าวทุกๆ 5 ปี 

การตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ มีขึ้น หลังจากที่ผลการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี 2019 พบว่า มีเด็กต่างชาติในญี่ปุ่นราว 19,000 คน ซึ่งมีอายุระหว่างชึ้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน แม้แต่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่เปิดขึ้นสำหรับชาวต่างชาติก็ตาม 

ทั้งนี้ ตามระบบการศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นจะครอบคลุมระยะเวลา 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 6-15 ปี ดังนั้น การที่เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ นับเป็นอีกหนึ่งความเหลื่อมล้ำที่สมควรได้รับการแก้ไข

สำหรับหนึ่งในเหตุผลหลักสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษาที่โรงเรียนในญี่ปุ่นของเด็กต่างชาติก็คือปัจจัยด้านภาษา ส่งผลให้รัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบสนับสนุนให้รัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำและดำเนินการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในหมู่เด็กชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น

รายงานระบุว่า ภายใต้นโยบายใหม่นี้ รัฐบาลท้องถิ่นจะร่วมมือทำงานกับโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนต่างชาติ พร้อมด้วยองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรด้านการศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ และเพื่อที่จะได้พูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กต่างชาติ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนในญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เห็นความสำคัญและตัดสินใจส่งลูกๆ มาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเป็นการเปิดทางเปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติให้ญี่ปุ่นได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่โรงเรียน 

ด้านสื่อท้องถิ่นในญี่ปุ่นรายงานว่า ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังมีขึ้นท่ามกลางความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐที่ต้องการผลักดันอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านทางวัฒนธรรมและการศึกษา โดยนอกจากการเปิดทางให้เด็กต่างชาติในญี่ปุ่นได้เรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลยังให้คำมั่นที่จะเร่งรัดการพิจารณามอบใบอนุญาตให้แก่คุณครูสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

 

ที่มา : Gov’t seeks more inclusive education for foreign children in Japan