เงินบริจาคจดหมายลาครูเติมฝันการศึกษา ​​ช่วย’น้องกาละมัง’ฝันเป็นครูสอนเด็กในหมู่บ้าน

เงินบริจาคจดหมายลาครูเติมฝันการศึกษา ​​ช่วย’น้องกาละมัง’ฝันเป็นครูสอนเด็กในหมู่บ้าน

ระบบ iSEE ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ถือเป็นกลไกติดตามคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อเข้าไป​ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตรงจุดตอบโจทย์ปัญหา ​ป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ต้องหลุดออกไปจากระบบการศึกษา ​โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ ตลอดจนรายได้ของคนในครอบครัวและอื่นๆ

ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. เป็นไปอย่างตรงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ แม้งบประมาณที่ได้รับจะมีจำกัดก็ตาม แต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้เมื่อมีงบประมาณหรือเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้นก็สามารถนำไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่จำเป็นเร่งด่วนได้ทันทีและถึงมือกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบได้

เห็นได้จาก​ สายธารน้ำใจจากทั่วประเทศหลั่งไหล​มายังโครงการ “จดหมายลาครู” ซึ่ง​เครือข่ายศิลปิน
Street Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริงของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งลาไปช่วยครอบครัวทำงาน ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อกระจายไปยังหลายโรงเรียน บางส่วนส่งตรงถึงมือนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ

ล่าสุด น้องกาละมัง – รุ่งรวิน คลุมทูชน นักเรียน ป.5 โรงเรียนบ้านใบหนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำเงินทุนที่ได้รับนี้ไปซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งทรุดโทรมไปมาก จากบ้านที่เป็นไม้ไผ่สับ เมื่อเก่าไปก็ชำรุด ไม่สามารถกันแดด กันลม กันฝน กันหนาวได้ กลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตและการเรียนอย่างหนัก แต่ด้วยความยากจนทำให้ต้องยอมทนรับสภาพที่เป็นอยู่มาตลอด

น้องกาละมัง ตั้งใจว่าครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปสร้างบ้านให้มั่นคง เพื่อให้ที่บ้านได้อยู่สบาย ตอนนี้เริ่มซื้อไม้
ขนกระเบื้องขึ้นมาเตรียมก่อสร้าง รวมทั้งครั้งนี้จะสร้างห้องน้ำในตัวด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาที่บ้านไม่มีห้องน้ำของตัวเอง ต้องไปอาศัยเข้าห้องน้ำเพื่อนบ้าน ทำให้ไม่สะดวก ​โดยเฉพาะเมื่อน้องกาละมังเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ​น้องกาละมัง ตั้งใจว่า จะใช้เงินทุนที่ได้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดสมกับความตั้งใจของผู้ที่บริจาค ​โดยอนาคตตั้งใจว่าอยากเป็นครู​เพื่อมาสอนหนังสือให้กับหมู่บ้านให้สามารถอ่านออกเขียนได้​

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2