63ประกาศราคากลาง_จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ชุดที่ 2