62.08 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-39-40

62.08 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-39-40