62.06 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-34-36

62.06 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-34-36