62.05 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-32-33

62.05 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-32-33