61.09 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-18

61.09 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-18