61.07 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-15-16

61.07 สรุปผลประชุม คกก กสส รวมทั้งหมดถึง พค 63_rotated-4-59-15-16