UN เตือน ไวรัสโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ตกอยู่ในอันตราย

UN เตือน ไวรัสโควิด-19 ทำให้เด็กๆ ตกอยู่ในอันตราย

เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ออกโรงเตือน รัฐบาลนานาประเทศทั่วโลก อย่าละเลยเด็กและเยาวชนของตน เนื่องจาก ไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กๆ เหล่านี้

นายอันโตนิโอ กูร์เตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น ออกแถลงการณ์ผ่านวีดีโอช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยย้ำว่า ไวรัสโควิด-19 ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กหลายล้านคนทั่วโลกพลิกคว่ำชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ เด็กนักเรียนเกือบทั้งหมดต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ต้องเผชิญหน้ากับความตีงเครียดในครอบครัวเพราะมาตรการล็อคดาวน์ และรายได้ของครัวเรือนที่ลดลงกดดันให้ครอบครัวยากจนต้องลดค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอาหารและสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อเด็กๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

นายกูร์เตอร์เรส ยังได้เรียกร้องให้บรรดาครอบครัวและผู้นำในทุกระดับชั้นทั่วโลก หาทางปกป้องเด็กๆ เหล่านี้ และว่า จนถึงขณะนี้ เด็กๆ นับเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยรุนแรงเพราะไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าวิตกยิ่งกว่า ก็คือสถานการณ์หลังจากไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กๆ หลายแสนคนทั่วโลกต้องตายเพิ่มขึ้นอีกในปี 2020 นี้

ด้านกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เปิดเผยว่า ตัวเลขคาดการณ์ข้างต้น ประเมินจากรายงานเมื่อปี 2011 ของนักเศรษฐศาสตร์ 3 คน ซึ่งศึกษาวิจัยผลกระทบของภาวะ Income Shock หรือ การที่รายได้ของครอบครัวลดลงอย่างรุนแรงต่ออัตราการตายของเด็กทารก

ทั้งนี้ เลขาธิการยูเอ็น ได้เปิดเผยรายงานความเสี่ยงที่เด็กต้องเผชิญในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบว่า มีเด็กได้รับผลกระทบมากกว่า 1,500 ล้านคนใน 188 ชาติทั่วโลก เนื่องจากมาตรการปิดโรงเรียนทั่วประเทศ และเด็กเกือบ 369 ล้านคน ใน 143 ประเทศ ซึ่งต้องพึ่งพามื้ออาหารที่โรงเรียนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารจากแหล่งอื่นแทนโรงเรียน

 

ที่มา : AP, Money Control
UN warns virus putting children `in jeopardy’

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2