โรงเรียน ครู ปรับตัว อัปเดตข่าวสารผ่านออนไลน์ แนะนักเรียนเฝ้าระวังโควิด-19 ใกล้ชิดต่อเนื่อง

โรงเรียน ครู ปรับตัว อัปเดตข่าวสารผ่านออนไลน์ แนะนักเรียนเฝ้าระวังโควิด-19 ใกล้ชิดต่อเนื่อง

ท่ามกลางบรรยากาศการแพร่ระบาดของโควิด-19 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อนักเรียน ผ่านการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และคอยอัปเดตสถานการณ์ในช่วงหยุดเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของเด็กๆในช่วงปิดภาคเรียน

ครูสมมาตรวรัชญ์ วงศ์อนุสกุล ครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่รอบโรงเรียนถือเป็นอีกพื้นที่เสี่ยงเพราะมีชาวบ้านที่เดินทางจากประเทศเกาหลีใต้กลับมากักตัวในหมู่บ้านแถวโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการรณรงค์ให้ความดูแลความปลอดภัยจากทางอบต. และอนามัย และล่าสุดได้มีการปิดโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียน ได้มีการสอนให้เด็กได้ระวังตัวเบื้องต้นทั้งการใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ ซึ่งยังไม่มีเด็กติดเชื้อโควิด -19 ในระหว่างปิดโรงเรียนก็ยังมีการติดต่ออัปเดตสถานการณ์ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค ทั้งการแจ้งอัปเดตสถานการณ์ เช่นเวลามีหนังสือสั่งการต่างๆ ก็ส่งเข้าไปในกลุ่มและฝากให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอีกทางด้วย

ครูวิภาดา ผ่านชมภู ครูประชำชั้น ป.5 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จ.อุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ แต่ทางโรงเรียนก็มีความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดเริ่มตั้งแต่การปิด​โรงเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเลิกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 และกิจกรรมการทัศนศึกษา 

“การยกเลิกกิจกรรมและการปิดการสอนจะไม่มีผลกระทบกับการเรียนของนักเรียนเพราะปัจจุบัน ได้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยก่อนปิดโรงเรียนก็มีการรณรงค์ให้ความรู้นักเรียนทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ การป้องกันตัวเองเบื้องต้น ส่วนหลังการปิดเรียนแล้วก็ยังมีการติดตามประสานงานกันผ่านกลุ่มไลน์ของครูนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่อนามัยที่จะมาประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายเสียงผู้ใหญ่บ้าน” ครูวิภาดา กล่าว ​

เช่นเดียวกับ ครูเหมภัส คำรัศมี จากโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ก็ปิดการเรียนการสอนไปตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังสอบเสร็จไม่ให้เด็กมาโรงเรียน และยกเลิกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ​เพื่อความปลอดภัยระหว่างนี้จะมีการแจ้งข่าวสารทางเฟสบุ๊คของโรงเรียนอยู่เป็นระยะ

ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลนักเรียนเข้มงวดทั้งการวัดไข้ทุกเช้าหากนักเรียนคนไหนมีไข้สูงจะให้กลับบ้านไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โรงเรียนป้องกันไม่ให้ติดนักเรียนคนอื่น รวมทั้งแจกแอลกอฮอล์ให้ทุกห้องเรียน​เพื่อให้เด็กใช้ล้างมือ​ ป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด​

ส่วน ครูนัฐพงษ์ ดินนุ้ย จากโรงเรียนบ้านท่าชะมวง จ.สตูล กล่าวว่า แม้จังหวัดสตูลมีผู้ติดเชื้อแต่แถวโรงเรียนไม่มีผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพประมง​ไม่ค่อยมีการพบปะใกล้ชิดกัน  แต่ทางโรงเรียนก็ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งการสอนให้เด็กรู้จักใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 แนะนำวิธีการรักษาความสะอาดดูแลตัวเอง

 ถึงแม้จะปิดการเรียนการสอนแต่ก็ไม่มีผลกับเด็กนักเรียนเพราะสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจกระทบกับการเรียนบ้างแต่ประเมินแล้วครบตามเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีปัญหา และได้ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศ ระหว่างนี้ก็มีกลุ่มไลน์ครู กลุ่มไลน์ผู้ปกครองที่จะใช้ประสานงานในช่วงนี้ และมีครูในพื้นที่แถวหมู่บ้านคอยติดตามช่วยเหลือเด็กอีกทางหนึ่ง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2