มาลองเข้าใจเด็กๆมากขึ้นด้วยเทคนิค “5 WHYs”

มาลองเข้าใจเด็กๆมากขึ้นด้วยเทคนิค “5 WHYs”

 

5 WHYs คือการถามคำถามไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยใช้คำถามว่า เพราะอะไร ( เพราะถ้าถามว่า ทำไม บ่อยๆ อาจจะดูหาเรื่องได้ )

อย่างตัวอย่างในภาพ เราอาจจะคิดว่าเด็กแค่ตื่นสาย ขาดความรับผิดชอบ แต่จริงๆพอถามไปแล้ว เบื้องหลังของการตื่นสายนั้นคือ เด็กๆแค่ไม่ได้รู้สึกว่าการมาเข้าแถวตอนเช้า มีความหมายต่อเค้านั่นเอง

ก็อาจจะทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่า การเข้าแถวมีไว้เพื่ออะไร? จำเป็นต้องมีมั้ย? ถ้าจำเป็นต้องมีเราจะทำยังไงได้บ้างให้การเข้าแถวมีความหมายมากกว่าเดิม?

หรือเมื่อเด็กรู้สาเหตุของตัวเองแล้ว เราอาจชวนเขาคิดต่อว่า เขาจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

ใครลองเทคนิค ‘5 WHYs’ แล้วเป็นยังไงกันบ้าง มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะ 🙂

#inskru #เข้าใจเด็ก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2