54_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการผลิตชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (Exhibition Kids) จำนวน ๖ ชุด