5.การต่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของนักเรียน

5.การต่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของนักเรียน