47_ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center