เงินบริจาคจดหมายลาครู ช่วยซ่อมบ้าน เปิดประตูการศึกษา ‘น้องแดง’ สู่ฝันช่างยนต์

เงินบริจาคจดหมายลาครู ช่วยซ่อมบ้าน เปิดประตูการศึกษา ‘น้องแดง’ สู่ฝันช่างยนต์

การติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้นำกระบวนการคัดกรองผ่านระบบ iSEE เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องตรงจุดและแม่นยำ โดยพิจารณาจากทั้งรายได้ สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ​ฯลฯ จนได้ข้อมูลกลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลือทันที

ไม่เพียงแต่งบประมาณจากภาครัฐที่ส่งตรงถึงเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ แต่ในสังคมยังมีคนคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและต้องการลดความเหลื่อมล้ำให้หมดไป ดังจะเห็นจากเงินบริจาคผ่านโครงการจดหมายลาครู ” ซึ่งมีเครือข่ายศิลปิน Street Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริงของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งเขียนลาหยุดเรียนไปช่วยครอบครัวทำงานหารายได้

ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อกระจายไปยังหลายโรงเรียน บางส่วนส่งตรงถึงมือนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

‘น้องแดง’ พงศกร อาสาพิทักษ์ไพร นักเรียนชั้น ม. 2 โรงเรียนบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือจากเงินบริจาคในครั้งนี้ โดยน้องแดง ตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้รับไปซ่อมแซมบ้านเนื่องจากปัจจุบันบ้านเก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากที่บ้านฐานะยากจนไม่มีเงินซ่อมบ้านทำให้ต้องทนอยู่ในสภาพนี้มานาน

“บางวันฝนตกน้ำฝนก็สาดเข้ามาในบ้านที่เป็นไม้ไผ่ ซึ่งตอนนี้ผุพังไปหลายจุด บางทีน้ำก็สาดมาถึงตรงที่นอน พอหน้าหนาวลมก็พัดเข้ามาในบ้านต้องอาศัยก่อไฟนอนในบ้านให้พอได้ความอุ่น เมื่อได้ทุนนี้ก็ดีใจมากจะนำเงินไปซ่อมบ้านให้แม่” น้องแดงกล่าวอย่างดีใจ

น้องแดง ยังบอกด้วยว่าส่วนตัวชอบเล่นฟุตบอลและยังเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน โตขึ้นก็อยากเป็นนักฟุตบอล แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเป็นช่าง อยากเรียนหนังสือสูงๆ ตั้งใจว่าจะเก็บเงินที่ได้หากเหลือจากการซ่อมแซมบ้านไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อได้ในอนาคต ​ซึ่งอยากจะเรียนสายอาชีพเพื่อจบออกมาเป็นช่างยนต์ กลับมาทำงานที่บ้านเกิดต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2