Q-info เครื่องมือลดภาระครูเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

Q-info เครื่องมือลดภาระครูเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

Q-info นวัตกรรมการศึกษา
ลดภาระครู  เพิ่มคุณภาพนักเรียน

กระบวนการโรงเรียนพัฒนาต่อเนื่อง (sQip)  ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ถือเป็นอีกกลไกที่จะช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพการเรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ​ Q-info ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ถือเป็นระบบฐานข้อมูลที่สำคัญในการจะนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาการศึกษาได้ในหลายมิติ 

Q-info เป็นนวัตกรรมที่ออกมามาเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียนได้เกือบจะเรียลไทม์ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เวลาการมาเรียนของนักเรียน  ทั้งแบบรายวัน รายวิชา น้ำหนักส่วนสูง ผลการสอบ คะแนนกิจกรรม ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อนำไปประเมินผลเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น

 

ข้อมูลแม่นยำรวดเร็วแก้ปัญหาเด็กได้ทันที

วรากร ศิริสิทธิ์  ครูแอดมิน ฝ่ายทะเบียนวัดผล และครูประจำชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Q-Info ว่า ทำให้สามารถเก็บข้อมูลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและนำไปใช้ประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้นักเรียน รวมทั้งยังสามารถลดภาระการทำงานของครูลงไปได้อย่างมาก

เริ่มตั้งแต่ระบบการเช็คชื่อที่ครูประจำชั้นจะสามารถเช็คชื่อนักเรียนที่มาเรียนแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้ทราบว่าในวันนั้นมีนักเรียนมาเรียนกี่คน และเก็บไว้เป็นสถิติว่าในเดือนนั้นเทอมนั้น ปีการศึกษานั้น นักเรียนแต่ละชั้นขาดเรียนกันกี่เปอร์เซ็นต์ ขาดเรียนช่วงไหนกันบ้าง อีกทั้งด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถเห็นข้อมูลได้ทันทีว่าหากเด็กคนไหนขาดเรียนผิดปกติก็จะไปหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

อำนวยความสะดวกให้คุณครูในการทำงาน

ทั้งนี้ เมื่อครูประจำชั้นกรอกข้อมูลเช็คชื่อนักเรียนในตอนเช้าแล้วระหว่างวันอาจารย์ประจำรายวิชาก็จะทราบว่านักเรียนคนไหนขาดเรียนทั้งวันหรือโดดเรียนในคาบวิชาไหนในแต่ละวัน ซึ่งทั้งหมดจะเก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูล ซึ่งสะดวกและง่ายกว่าการเช็คชื่อในกระดาษเหมือนที่เคยทำมาในอดีต แต่ก็ต้องมีการปรับตัวกันบ้างในช่วงเริ่มต้นเช่นการแคปหน้าจอเวลาเช็คชื่อเสร็จแล้วส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ที่ลืมหรือยังไม่ได้เช็คชื่อได้เช็คชื่อนักเรียนในชั้นตัวเอง

นอกจาก ข้อมูลการมาเรียนแล้ว Q-Info จะมีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน คะแนนสอบรายวิชา คะแนนเก็บรายตัวชี้วัด คะแนนคุณลักษณะ  คะแนนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้ง วิชาแนะแนว ลูกเสือ ชุมนุม  ซึ่งเอาไว้สำหรับประเมินเพื่อออกรายงานว่านักเรียนคนไหนผ่านไม่ผ่าน

 

ทุ่นเวลาทำ ปพ.5 ปพ.6 จากเป็นสัปดาห์เหลือครึ่งวัน

ครูวรากร มองว่า ระบบ Q-Info ทำให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลามาทำ  โปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.5)  และ แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.6) ซึ่งปกติต้องใช้เวลาทำนานเกือบสัปดาห์ แต่หากอาจารย์แต่ละคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลคะแนนสอบรายวิชาในระบบ ก็สามารถดึงข้อมูลออกมารวมและปริ้นท์เสร็จได้ทั้งโรงเรียนครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยหากมีเครื่องปริ้นท์เพียงพอ

“Q-Info เร็ว สามารถตอบสนองต่อคุณครูรุ่นใหม่ ฟังเหมือนยิ่งใหญ่แต่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เพราะงานครูมีปริมาณงานที่เยอะมาก หากครูต้องเอาเวลาไปนั่งทำเล่มก็เสียเวลาไปเยอะ แต่ถ้ามีเครื่องมือรวบรวมฐานข้อมูล ประมวล วิเคราะห์สารสนเทศช่วยครูได้ก็ดี ครูจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้เพิ่มเติม”

 

นำข้อมูลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

อีกส่วนที่สำคัญคือเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หากต้องการพิจารณาเกรดเฉลี่ยนักเรียนรายคน รายปี รายวิชา เช่น ต้องการดูว่านักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยเกิน 3.50 ปีนี้มีกี่คน ได้ เกรด 4 วิชานี้กี่คน ก็สามารถเรียกดูข้อมูล หรือสามารถหาว่าเกรดในวิชาไหนที่ต่ำเพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตรได้

 ทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบ Q-Info ซึ่งสามารถเรียกออกมาเป็นไฟล์ Word Excel หรือ PDF ที่นำไปใช้งานหรือคำนวณเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ  อีกทั้ง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้ตลอด หากครูคนไหนยังไม่ทำก็สามารถไปกระตุ้นให้ครูกรอกข้อมูลได้ไม่จำเป็นต้องรอเล่มที่ระบบเก่าจะเห็นก็ต่อเมื่อทำเสร็จสุดท้ายในแต่ละเทอม

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค