2562_01_28_จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. (ฝั่งอาคารเอ) จำนวน 12 เดือน