ทุนจดหมายลาครูเติมกำลังใจเด็กอมก๋อย ให้ทำตามฝันเป็นหมอช่วยรักษาชาวบ้าน

ทุนจดหมายลาครูเติมกำลังใจเด็กอมก๋อย ให้ทำตามฝันเป็นหมอช่วยรักษาชาวบ้าน

น้องน้ำฝน - นันท์นภัส ดำรงชูทรัพย์ โรงเรียนบ้านใบหนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ภารกิจสำคัญของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันทางกสศ.ได้นำกระบวนการคัดกรองผ่านระบบ iSEE เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องตรงจุดและแม่นยำ โดยพิจารณาจากทั้งรายได้ สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ จนได้ข้อมูลกลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

ฐานข้อมูลที่ได้นำไปสู่การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่งบประมาณจากภาครัฐที่ส่งตรงถึงเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เมื่อมีการให้ความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ข้อมูลตรงนี้ก็จะทำให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนเป็นไปอย่างตรงจุดและรวดเร็วแม่นยำ

พลังจากทุกภาคส่วนส่งตรงผ่านเงินบริจาคโครงการจดหมายลาครู ” ซึ่งเครือข่ายศิลปิน Street Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริงของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งลาไปช่วยครอบครัวทำงาน ปัจจุบันเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบไปยังหลายโรงเรียน บางส่วนส่งตรงถึงมือนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน

คล้ายกับกรณีของ น้องน้ำฝน – นันท์นภัส ดำรงชูทรัพย์ นักเรียนชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านใบหนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ และตั้งใจจะเก็บจำนวนนี้ไว้เพื่อเรียนหนังสือต่อ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียน ซื้ออาหารและใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากที่บ้านมีรายได้น้อย พ่อแม่ทำการเกษตรต้องเลี้ยงดูลูกทั้งพี่สาวสองคน คนหนึ่งพิการ อีกคนเรียนหนังสืออยู่

น้องน้ำฝน บอกความรู้สึกว่า ดีใจที่ได้ทุนนี้และทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น และสามารถมาเรียนหนังสือได้มากขึ้น ตั้งใจว่าอยากจะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้  ในอนาคตตั้งเป้าว่าอยากจะเรียน ‘แพทย์’ เพื่อจบกลับมาเป็นหมอ อยากจะช่วยรักษาพี่สาวที่บ้านและคนอื่นๆในหมู่บ้านหากเจ็บป่วย